Abyste se v našem vzdělávacím tržišti cítili dobře a dobře se Vám získávaly vědomosti a dovednosti, řídí se toto tržiště těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Používáním tohoto internetového tržiště (www.mestovobraze.cz) spotřebitel vyjadřuje souhlas, že se dostatečně seznámil s obchodními podmínkami v plném znění a že s nimi souhlasí.

To nejdůležitější lze shrnout do několika slov:

 • Obchod bereme férově. Nabízíme pouze vybrané kvalitní kurzy od kvalitních a zkušených lektorů.
 • Problémům se stavíme čelem a vstřícně.
 • Klientů si vážíme a nikdy z vás nebudeme dělat hlupáky. To samé očekáváme z vaší strany.
 • Zboží má povahu expirující služby a tudíž jej není možné vrátit do 14 dní bez udání důvodu.
 • Platit u nás můžete pouze bankovním převodem předem. Variabilní číslo a číslo účtu naleznete v potvrzené objednávce.
 • V momentě přijetí platby se automaticky aktivuje kurz.
 • Jsme tu pro vás a odpovíme Vám na každý Váš dotaz.

Podrobnější podmínky naleznete zde:

Tyto obchodní podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem v internetovém obchodě http://www.mestovobraze.cz. Veškeré smluvní vztahy našeho obchodu jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Předpokládají, že smluvní stranou je spotřebitel (řídí se vztahy obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vylučují, že je objednatelem právnická či fyzická osoba s úmyslem dále se zbožím podnikat (v těchto případech se se smlouva uzavře na základě jiných podmínek, které lze u prodávajícího vyžádat).

Základní údaje

Provozovatel obchodu a dodavatel zboží:  YOU STORY UP! s.r.o. (dále dodavatel)
Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Ing, Jan Škraňka
Sídlo: J. Trčky 966, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Kontaktní a korespondenční adresa: J. Trčky 966, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Tel.: +420 733 627 389

Kontaktní Email: info@mestovobraze.cz
Email pro vyřizování stížností (dle §1820 odstavce j.) : info@mestovobraze.cz
Jsme plátvi DPH! Ceny jsou konečné.
Všeobecná ustanovení

Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována a není přístupná třetím stranám, vyjma momentu vystavení certifikátu ukončení akreditovaného semináře, který vystaví smluvní partner.

Účet

Každý uživatel se musí registrovat do tržiště. Registrace je bezplatná. Informace o technických podrobnostech jsou patrné z procesu objednávky a kupující je může v průběhu objednávky upravovat, případně odmítnout nepokračováním v objednávce. Stav objednávky (smlouvy) lze sledovat přímo v administraci účtu.
Katalog zboží

Katalogem zboží pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí nabídka elektronických kurzů (případně další služby, kurzy, učební materiály), které jsou prezentovány v internetovém obchodě a na tržišti www.mestovobraze.cz k prodeji a to včetně uvedení cen a popisu zboží a služeb. Veškerý popis zboží, jeho fotografie a charakteristika mají pouze informativní charakter a nejsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.
Objednávky

Objednávky pořízené prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Objednávku potvrzujeme nejpozději do 36 hodin od odeslání. Příjem objednávek je možný pouze prostřednictvím registrovaného platného účtu našeho tržiště. O úpravy objednávky je možné žádat emailem objednavky@mestovobraze.cz. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Slevy a kupóny

Během celého roku připravujeme pro naše zákazníky speciální akce. Každá akce má svůj kód, který zadáte do komentáře u objednávky. Kód Vám bude přidělen, nebo jej dostanete emailem, či bude na propagačním letáčku. Akční slevy nelze sčítat, ale platí pravidlo, že cenu určuje nejvyšší akční sleva, a to v případě, není-li vázána na konkrétní zboží. Na propagačním materiálu bude vyznačena platnost slevy se upřesněním podmínek platnosti. V případě podezření na známky podvodného jednání, si dodavatel vyhrazuje právo na nedodání zboží bez předchozího upozornění a přezkoumání. Přijímáme slevové kupóny (kódy na slevu) od našich partnerů nebo naše slevové kupóny vydávány ke zvláštním promo účelům. Pokud slevový kupón (kód) nepřijmeme (není registrován nebo není platný), nelze jej právně vymáhat. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany objednatele nebo v případě individuálně uzavřené kupní smlouvy s odlišnými podmínkami.

 

Charakter služby

Kurzy mají abstraktní expirující charakter. Právo využívat služby kurzu, tj.číst a procházet testy,  přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady ceny zboží. Veškerá autorská práva lektora daného kurzu koupí kurzu nepřechází na kupujícího. Právo využívat kurz zaniká jeho úspěšným zakončením. Po tomto aktu se kurz uzavře (je jej možné ještě 3x opakovat) a uživateli zůstává právo na používání stažitelných materiálů.

 

Proces objednávky je následovný:

 1. Zboží lze objednat kliknutím na tlačítko Koupit , čímž dojde k vložení zvolené položky do nákupního košíku. Stejným způsobem vybíráte a ukládáte do košíku další položky. Košík si pamatuje všechny vložené položky po dobu prohlížení našeho obchodu. Před nákupem se musíte přihlásit do svého účtu.
  2. Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku. Pro zapsání změn je třeba stisknout tlačítko Přepočítat. Pokud budete potřebovat některou z položek košíku vymazat, přepište počet kusů na nulu a stiskněte tlačítko Přepočítat .
  3. Jakmile máte košík naplněn vším, co chcete objednat, přejdete tlačítkem Další na obrazovku, kde bude třeba vyplnit kontaktní údaje, způsob platby a dopravy zboží. Po vyplnění všech požadovaných údajů můžete přejít na další stránku, kde máte možnost si svoji objednávku zkontrolovat. V případě, že je vše v pořádku, máte možnost si objednávku vytisknout a kliknutím na tlačítko Další bude závazná objednávka odeslána na naše obchodní oddělení. Tímto krokem kupující potvrzuje, že uvedené údaje jsou správné, dále skutečný úmysl zboží zakoupit, přijmout a zaplatit. Stav objednávky je přístupný z webového prostředí e-shopu.
  4. Po přijetí Vaší objednávky Vám přijde potvrzující email na Vámi uvedenou adresu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je pouze návrhem na uzavření kupní smlouvy. Tento email obsahuje také platební pokyny.
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.
  6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“). Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel obdržel jeho objednávku, nikoli však přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.
  7. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje pouze a právě doručení další e-mailové zprávy, ve které bude sděleno, že objednávka byla přijata a zaplacena. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany objednatele.
  8. Z technických důvodu nelze provádět doobjednávku, popř. změny v původní objednávce, pokud se kupující nedohodne s prodávajícím jinak.Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

  Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  V případě evidovaného dluhu nejsou objednávky vyřizovány do doby uhrazení dluhu.

Platební podmínky a cena zboží

Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky. Kupní cenu je možné uhradit pouze platbou na účet. Kupující je povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu.

 

Podmínky pro uplatnění dárkového poukazu (voucheru)

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Odstoupení od kupní smlouvy

Smlouvu uzavřenou pomocí webového rozhraní e-shopu mestovobraze.cz nemá spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu. Služba je expirující a aktivní okamžitě v momentě zaplacení.

 

Upozornění:

Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.NOZ ).

Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Pokud nemá kurz výše uvedené vlastnosti, případně obsahuje vadu a spotřebitel o těchto okolnostech před dodáním zboží nevěděl a zároveň neuplynulo 24 měsíců od dodání zboží, má právo:
– Na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu pakliže se vada týká pouze součásti věci, případně, vadu lze odstranit pouze výměnou součásti.
– Na slevu, pakliže neuplatní žádost na odstranění vady či výměnu zboží.

Doklady potřebné k reklamaci:
– Prodejní doklad,
– Detailní popis vady, případně prokázání vady – použijte email.
– Kontaktní údaje, včetně účtu na který se poukáže uznatelná částka.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Vydání informací o zpracování osobních údajů se řídí podle platné České legislativy. Momentem odeslání objednávky kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Svůj souhlas s uchováváním, zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv elektronicky nebo písemně, bezplatně a bez uvedení důvodu, odvolat.
Výměna zboží

Systém nedovoluje vyměnit kurzy.  V tomto případě nás kontaktujte na info@mestovobraze.cz

 

Závěrečná ustanovení

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změněné podmínky vyhlásí včas a plném rozsahu na internetových stránkách www.mestovobraze.cz. Novým ustanovením se neruší práva a povinnosti vzniklé před danou změnou. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Kupující bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Ustanovení odlišná těchto od obchodních podmínek je možné individuálně smluvně sjednat s prodávajícím. Taková smluvní ustanovení mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 5.duba 2020

Ing. Jan Škraňka
v.r.